WEB DESIGN COMPANY

hamburger

Kích thước ảnh trên Facebook: timeline, post, advertise

Cập nhật 26/01/2015,     Lượt xem: 3848

Kích thước của Timeline Cover Photo là bao nhiêu? Kích thước ảnh Thumbnail của một link chia sẻ được đề nghị là bao nhiêu? Làm thế nào để hiển thị hình ảnh được tốt nhất trên Timline, Newsfeed trên máy tính hoặc trên điện thoại di động?

 

Dưới đây là một Infographic rất hay, mình đã chỉnh sửa từ bản gốc của chuyên gia Facebook Marketing Jonloomer, những thông tin hữu ích này sẽ giúp bạn làm chủ được việc quản lý và chia sẻ hình ảnh trên Facebook.

 

Trong trường hợp bạn cần, đây là một phiên bản text của infographic trên…

 Facebook Page Timeline

Cover Photo

 • Image Size: 851×315 px upload and display
 • Height from Profile Photo Edge: 210 px
 • Width from Profile Photo Right Edge: 658 px
 • Width from Profile Photo Left Edge: 23 px

Profile Photo

 • Recommended Upload Size: 180×180 px
 • Display Size: 160×160 px
 • Width of Profile Photo Area Including Buffer: 170 px

App Icons

 • Display Size: 111×74 px

Shared Link

 • Thumbnail Aspect Ratio: 1.91:1
 • Recommended Thumbnail Upload Size: 1200×627 px
 • Timeline Display Size: 377×197 px
 • Overall Size Including Title and Description Area: 377×314 px

Shared Image

 • Recommended Upload Size: 1200×1200 px
 • Timeline Display Size: 403×504 px maximum height and width

Highlighted and Milestone Images

 • Recommended Upload Size: 1200×717 px
 • Timeline Display Size: 843×504 px maximum height and width

 

Posts and Ad Dimensions Across Desktop and Mobile

 

Page Post Link and Offer

 • Text: 90 Characters
 • Link Title: 25 Characters
 • Thumbnail Aspect Ratio (except sidebar): 1.91:1
 • Recommended Thumbnail Upload Size: 1200×627 px
 • Desktop News Feed Thumbnail Display: 400×209 px
 • Mobile News Feed Thumbnail Display: 560×292 px
 • Sidebar Thumbnail Display: 100×72 px
 • Permalink Thumbnail Display (Desktop): 400×209 px for Link Post, 588×305 px for Offer

Page Post Image

 • Text: 90 Characters
 • Image Aspect Ratio: 1:1
 • Recommended Upload Size: 1200×1200 px
 • Desktop News Feed Display: 400×400 px
 • Mobile News Feed Display: 618×618 px
 • Sidebar Display: 120×120 px
 • Permalink Display: 720×720 px

Page Post Event and Like Ad

 • Text: 90 Characters
 • Event Title: 25 Characters
 • Image Aspect Ratio: 8:3
 • Recommended Upload Size: 1200×450 px
 • Desktop News Feed Thumbnail Display: 400×150 px
 • Mobile News Feed Thumbnail Display: 560×210 px
 • Event Header Image: 714×264 px
 • Sidebar Thumbnail Display: 100×72 px

Page Post Video

 • Text: 90 Characters
 • Image Aspect Ratio: 16:9
 • Recommended Thumbnail Image Upload Size: 1200×675 px
 • Max Video Size and Length: 1 GB, 20 minutes
 • Desktop News Feed Thumbnail Display: 400×400 px
 • Mobile News Feed Thumbnail Display: 618×618 px
 • Sidebar Thumbnail Display: 128×128 px
 • Permalink Thumbnail Display: 720×453 px

Mobile App Add

 • Text: 90 Characters
 • Image Aspect Ratio: 1.91:1
 • Recommended Image Upload Size: 1200×627 px
 • Mobile News Feed Thumbnail Display: 560×292 px

Domain Ad

 • Text: 90 Characters
 • Title: 25 Characters
 • Image Aspect Ratio: 1.39:1
 • Recommended Image Upload Size: 1200×864 px
 • Sidebar Thumbnail Display: 100×72 px

Lưu ý: Vì tất cả những từ tiếng anh trên đều là thuật ngữ chuyên ngành, nếu dịch ra sẽ không toát được ý. Bạn có thể dịch bằng Google Translate.

Tư vấn thiết kế website

Chào bạn! Bạn đang phân vân, bạn cần sự tư vẫn nhiệt tình, bạn chưa có hoặc đang có website nhưng web của bạn đang chưa thực sự hiệu quả. Hãy gửi ngay yêu cầu của bạn cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ cùng bạn đi tìm lời giải cho rất nhiều vấn đề của bạn và mở rộng thêm kinh nghiệm của chúng tôi. "Đừng để lãng phí chi phí của bạn chỉ vì ham rẻ hoặc thiếu hiểu biết về lĩnh vực này".

Vinaweb chuyên giải đáp các vấn đề thiết kế web và các dịch vụ quảng cáo facebook, google adwords, hosting, mail server,...

captcha

0936.311.383