WEB DESIGN COMPANY

hamburger

Hướng dẫn tăng điểm liên quan (chất lượng) quảng cáo Facebook

Cập nhật 04/03/2015,     Lượt xem: 6179

Điểm liên quan quảng cáo facebook được đánh giá trong thang điểm từ 1 đến 10, thể hiện mức độ hữu ích của quảng cáo facebook (ads) tới đối tượng mục tiêu của quảng cáo. Đây không phải là số điểm đã được định sẵn mà thay đổi liên tục theo thời gian khi có càng nhiều tương tác và cung cấp thông tin phản hồi về quảng cáo của bạn. 

Điểm chất lượng facebook

5 yếu tố chính quyết định đánh giá mức độ liên quan của quảng cáo bao gồm:

  1. Đối tượng: Mục đích của facebook là hiển thị thông tin hữu ích tới người dùng. Điều này có nghĩa là facebook muốn người chạy quảng cáo đưa ra quảng cáo có chất lượng